Sakrální objekty na Třeboňsku Třeboňsko - kaplička, boží muka, kříž, socha

KAPLIČKY NA
TŘEBOŇSKU

DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY - TŘEBOŇSKO

1px :-)

Centrální kříž na hřbitově, Majdalena

Obec:Majdalena
MAS:MAS Třeboňsko
Dobrovolný svazek obcí:Třeboňsko
Obec s rozšířenou působností:Třeboň
Okres:Jindřichův Hradec
Typ:Kříž
Půdorys:1,5 x 1,5 m
Rozměry:výška 5 m
Konstrukce:kamenná patka, kovový kříž
Nápis:Za času sprawu duši wedaucýcho neydust. p. Jána Sádlo, děkana třeboň. a arcikněze kraje tábor. kříž tento postawiti nechal W. K. Wím, že Wykupitel muj ziw jest a wneyposlednější den z zeme wstanu. Job. XIX, 25. 1848 W.K. Krista, lásky základ, Duší wěrných poklad, Woběť klade ctitel, Spásy waší přítel. Následujte Krista. Duše ostaň čistá. Bude saud. A já buduli powýšen od země, wšecko potahnu ksobě samému. Ján XII, 32.
Datace:1848
Chráněno:ne
Stav:1
GPS:48°57'34.938"N, 14°51'44.678"E
Kříž je výjimečný velkým
počtem nápisů, jež zhotovitel
nechal na podstavec umístit.

Poloha na turistické mapě - www.mapy.cz


Obec:

Dobrovolné sdružení obcí:

Typ:

Stav:

Chráněno: