Sakrální objekty na Třeboňsku Třeboňsko - kaplička, boží muka, kříž, socha

KAPLIČKY NA
TŘEBOŇSKU

DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY - TŘEBOŇSKO

1px :-)

Drobné sakrální stavby na Třeboňsku

Území MAS Třeboňsko o.p.s. leží v typické jihočeské krajině, jejímž charakteristickým prvkem je Třeboňská pánev, která díky svému charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní místo. Město Třeboň leží uprostřed této pánve. Území MAS zasahuje do působnosti 3 pověřených obcí 3. typu. Mikroregiony Třeboňsko a Vitorazsko spadají do působnosti města Třeboň, mikroregion Veselsko spadá do působnosti města Soběslav, Řečicko a Jindřichohradecko-západ spadá pod Jindřichův Hradec.

Místní mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Necelá polovina oblasti je pokryta lesy. Zbytek tvoří tzv. kulturní krajina, tj. pole, louky, sídla a komunikace. Pro tuto kulturní krajinu jsou typické drobné sakrální stavby (křížky, boží muka, kapličky), které zde po staletí vznikaly a jsou nedílnou součástí současné venkovské krajiny.

Cílem projektu je inventarizace těchto drobných sakrálních staveb na celém území MAS Třeboňsko, jejich systémové roztřídění podle daných kriterií (stav, umístění, typ) a návrh jejich revitalizace včetně předpokládaných nákladů.

Tvorba těchto webových stránek je financována v rámci projektu Inventarizace drobných sakrálních staveb na území MAS Třeboňsko, včetně návrhu jejich revitalizace, osa IV. Leader.

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova | Kapličky Třeboňsko | MAS Třeboňsko


Obec:

Dobrovolné sdružení obcí:

Typ:

Stav:

Chráněno: